Selgitus koguste korrigeerimisele

Vasta
Andrus Luht
MTÜ juhatus
Postitusi: 528
Liitunud: T Mär 25, 2008 4:08 pm
Loopera tee: 3

Selgitus koguste korrigeerimisele

Postitus Postitas Andrus Luht »

Lugupeetud kodutarbija

OÜ Rae Gaas võrguteenuse osutamise arvestus tugineb seadusandluses ettenähtud võrdse kohtlemise põhimõttele.
Alljärgnevalt soovime selgitada Teile võrguteenuse hinna kujunemist ning kirjeldame lähemalt, milliseid komponente sisaldab ja mille alusel kujuneb tarbija poolt ostetava võrguteenuse hind.

Ilma korrektoriteta gaasiarvestid, mida kasutatakse kodutarbijate ja teiste väiksemate tarbijate poolt tarbitud gaasikoguste mõõtmiseks, mõõdavad neid läbiva gaasi koguseid vajaliku täpsusega vaid teatud tingimustel. Nende näitu ei korrigeerita automaatselt vastavaks tegelikult tarbitava kogusega, mis gaasitarne keskkonnast ning gaasi füüsikalistest omadustest tulenevalt on tihti oluliselt erinev.
Erinevalt põhjamaadest kasutatakse Eestis siiani nõukogude ajast pärinevat normatiivi, mis ei vasta meie tegelikele klimaatilistele tingimustele.
Senini on mõõtetingimustest tuleneva erinevuse arvestamine olnud vähem täpne ja samuti ei ole tarbija olnud nimetatud ebatäpsusest piisavalt informeeritud.
Vajaliku korrektsiooni sisseviimiseks on olemas matemaatiline meetod, mida me alates käesoleva aasta algusest ning vastavalt ülalnimetatud tüüptingimustele rakendame.
Esitatud arvutusvalemi kasutamisel korrigeerime arvestipõhise näidu vastavaks tegelikult tarbitud maagaasi ja võrguteenuse kogusele.

Võrguteenuse osutamise hinnad kooskõlastatakse ja kehtestatakse Leppetingimustel tarbitud võrguteenuse kogusele.
Leppetingimustel on maagaasi temperatuur +20ºC ja rõhk 1,01325 bar, mis erinevad tegelikest tarnimistingimustest.

Leppetingimustele vastava tegelikult tarbitud võrguteenuse koguse saavutamiseks arvutatakse gaasiarvesti näitude vahe igakuiselt ümber vastavalt valemile, mis on esitatud eelpoolnimetatud tüüptingimustes.

8.7 Võrguettevõtja, tuginedes Ostja poolt esitatud arvestusperioodi mõõtesüsteemi näidule, korrigeerib Ostja poolt faktiliselt tarbitud gaasi kogust alljärgneva valemi järgi, tagamaks tarbitud gaasi koguse täpse määramise:

Kood: Vali kõik

        Tn * p
Z = -------------
        T * pn
kus:

Tn – standard temperatuur K ( kelvinites 293,15 ) ( 20° C )
p – rõhk bar (ülerõhk 20mbar) – või muu kliendi gaasipaigaldise töörõhk
T – gaasi temperatuur tarnimisel.
pn – standardrõhk bar (1,01325 bar).

NB! Käesoleva punkti alusel ei teostata korrigeerimist, kui Mõõtesüsteem (korrektor) kõrvaldab jooksvalt Leppetingimuste ja Võrguteenuse tegelike parameetrite erinevuse mõjud.

Seega korrigeerimise eesmärk on tagada tegelikult tarbitud koguste arvutamine ning leida õige aktsiisiga maksustatav maagaasi kogus.

Korrektsiionitegur on arvutatud
a) maagaasi kuu keskmise tarnetemperatuuri alusel Eesti Gaasi tarnepunktis (sama temperatuuri alusel korrigeerib Eesti Gaas võrguettevõttele müüdava maagaasi koguse leppetingimustele) ning
b) tegeliku töörõhu p= 1,03325 (20 mbar) bar juures.

Gaasiarvestit läbiva gaasi tegelik töörõhk on ülerõhk ja standardrõhu suhtes on ülerõhk 0,02 bar (ehk 20 mbar), kuna nimetatud ülerõhul töötavad kõik kaasaegses kodumajapidamises kasutatavad maagaasi kasutavad seadmed.
OÜ Rae Gaas poolt Teile liitumispunktis tarnitav gaas on kas 0,1 bar ülerõhuga. Teie gaasiseadmetele vajaliku madalama ülerõhuga gaasi tagamiseks on enne gaasiarvestit paigaldatud vastav rõhuregulaator, mille väljundrõhk on reguleeritud Teie gaasiseadmetele vajalikule 0,02 bar (20 mbar) ülerõhule.
Vasta